Xây dựng fanpage bán hàng toàn tập

Fanpage là gì?

Fanpage bán hàng khác gì so với trang cá nhân?

Trang cá nhân

Fanpage

Tại sao bạn cần xây dựng fanpage bán hàng? 

Tiềm năng bán hàng thông qua fanpage?

Xây dựng fanpage bán hàng toàn tập 

Xác định mục đích tạo fanpage

Tạo fanpage bán hàng cơ bản trong 5 bước

Tạo mới fanpage

Bước 1: Tạo thông tin cơ bản 

Nhập thông tin cơ bản cho fanpage bán hàng
CÁCH ĐỔI TÊN FANPAGE HIỆU QUẢ

Bước 2: Cài đặt thông tin chi tiết 

Bước 3: Thiết lập nhắn tin 

Bước 4: Thiết lập vai trò trên trang

Xây dựng nội dung fanpage 

Tạo sự đa dạng cho nội dung trang bán 

Phân chia thời gian cập nhật bài viết, sản phẩm 

Chạy quảng cáo sản phẩm trên fanpage 

FACEBOOK KHÓ CÓ THỊNH LO

Theo dõi chỉ số đo lường hiệu quả của page 

TĂNG LIKE FACEBOOK NHANH CHÓNG
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading

Leave A Comment