ĐĂNG KÝ

ĐĂNG NHẬP

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

GIAO DIỆN HIỆN ĐẠI

Giao diện thân thiện dễ dùng,
chỉ cần 5 phút để thành thạo.
và tương tác

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

THAO TÁC NHANH GỌN

Chỉ việc nạp tiền và tăng
tương tác tự động không cần
thao tác phức tạp

GIAO DIỆN HIỆN ĐẠI

Giao diện thân thiện dễ dùng, chỉ cần 5 phút để thành thạo và tương tác

SỬ DỤNG ĐA THIẾT BỊ

Dùng được trên tất cả thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại, máy POS cảm ứng

CHỨC NĂNG ĐA DẠNG

Facebook, Youtube, Shopee,
Tiktok, Instagram,.. đều có đủ

CẬP NHẬT VÀ NÂNG CẤP

Dịch vụ luôn được cập nhật mới và liên tục để đáp ứng thuật toán của nền tảng

AN TOÀN 100%

Tăng tương tác cực an toàn, chậm rãi, đúng theo chính sách của nền tảng

THAO TÁC NHANH GỌN

Chỉ việc nạp tiền và tăng tương tác tự động, không cần thao tác phức tạp

CHỨC NĂNG ĐA DẠNG

Facebook, Youtube, Shopee, Tiktok, Instagram,... đều có đủ

THAO TÁC NHANH GỌN

Chỉ việc nạp tiền và tăng tương tác tự động, không cần thao tác phức tạp

CẬP NHẬT VÀ NÂNG CẤP

Dịch vụ luôn được cập nhật mới và liên tục để đáp ứng thuật toán của nền tảng

AN TOÀN 100%

Tăng tương tác cực an toàn, chậm rãi, đúng theo chính sách của nền tảng

SỬ DỤNG ĐA THIẾT BỊ

Dùng được trên tất cả thiết bị máy tính,máy tính bảng, điện thoại, máy POS cảm ứng

800.000 vnđ

800.000 vnđ

800.000 vnđ

800.000 vnđ

800.000 vnđ

DỊCH VỤ TIKTOK

800.000 vnđ

DỊCH VỤ FACEBOOK VIP

1.000.000 vnđ

DỊCH VỤ FACEBOOK

800.000 vnđ

1.000.000 vnđ

800.000 vnđ

690.000 vnđ

800.000 vnđ

DỊCH VỤ FACEBOOK VIP

DỊCH VỤ TIKTOK

DỊCH VỤ SHOPEE

DỊCH VỤ KHÁC

ĐĂNG KÝ NGAY

DỊCH VỤ FACEBOOK VIP

800.000 vnđ

DỊCH VỤ SHOPEE

690.000 vnđ

800.000 vnđ

DỊCH VỤ FACEBOOK

DỊCH VỤ KHÁC

800.000 vnđ